Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Sanallinen arviointi: 1-3 luokat
Numeroarviointi: 4-6 luokat


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit