Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Sanallinen arviointi: 1-3 luokat
Numeroarviointi: 4-6 luokat

Käyttäytymisen sanallinen arviointi (luokat 1-3)

1.Otat toiset huomioon ja noudatat hyviä tapoja:

Käyttäydyt erinomaisesti: Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä. Hän käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, sekä pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja toimii oma-aloitteisesti.

Käyttäydyt hyvin: Oppilas pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Hän pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti ja osaa toimia ryhmässä. Oppilas osaa arvostaa omaa ja toisten työtä.

Käyttäydyt vaihtelevasti:Oppilas kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja osaa tuetusti toimia ryhmässä.

Taito on kehittymässä: Oppilas suhtautuu välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Hän aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä.

Taito on aluillaan: Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa.

2.Noudatat sääntöjä ja totuttuja toimintatapoja

Käyttäydyt erinomaisesti: Oppilas toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Käyttäydyt hyvin: Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja. Hänellä voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia.

Käyttäydyt vaihtelevasti: Oppilaan käyttäytymisessä on huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä. Hän kuitenkin useimmiten käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla ja tuntee ja hyväksyy koulun säännöt.

Taito on kehittymässä: Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä. Hän rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä.

Taito on aluillaan: Oppilas ei noudata sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän koe tehneensä väärin.

 

Käytösarvosanat (luokat 4-6)

Arvosana 10: Oppilas toimii vastuullisesti, ottaa huomioon muut yhteisön jäsenet eri tilanteissa ja käyttäytyy ystävällisesti, rakentavasti ja kaikkia kohtaan kohteliaasti. Hän on oma-aloitteinen, vaikuttaa myönteisesti työskentelyilmapiiriin ja toimii esimerkillisesti erilaisuuden hyväksymisessä sekä luo toiminnallaan hyvää yhteishenkeä. Arvostaa omaa ja toisten työtä.

Arvosana 9: Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä sekä toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hän käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, sekä pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja toimii oma-aloitteisesti.

Arvosana 8: Oppilas noudattaa yleensä ohjeita, sääntöjä ja hyviä tapoja ja pyrkii ottamaan muut ihmiset huomioon. Oppilaalla voi olla joitakin vähäisiä sääntörikkomuksia. Hän pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti ja osaa toimia ryhmässä. Oppilas osaa arvostaa omaa ja toisten työtä.

Arvosana 7: Oppilaan käyttäytymisessä on huomauttamista ja/tai hänellä on luvattomia poissaoloja ja/tai myöhästymisiä. Hänellä saattaa olla muita yksittäisiä rikkeitä. Hän kuitenkin useimmiten käyttäytyy tilanteeseen sopivalla tavalla ja tuntee ja hyväksyy koulun säännöt. Oppilas kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita ja osaa tuetusti toimia ryhmässä.

Arvosana 6: Oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä. Hän suhtautuu välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen. Hän rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä ja aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä.

Arvosana 5: Oppilas suhtautuu piittaamattomasti koulunkäyntiin ja kouluyhteisöön. Hänellä on vaikeuksia tulla toimeen muiden kanssa. Hän ei noudata sääntöjä ja sopimuksia. Hänellä on runsaasti rikkomuksia, eikä hän koe tehneensä väärin.

Arvosana 4: Oppilaan käyttäytyminen on normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta.