Vasa svenska aftonläroverk

Nyaste notiser

Österbottens välfärdsområde informerar 10.01.2022

Information till skolor och vårdnadshavare samt till elever och studerande gällande skärpt hälsosäkerhet i skolorna

Läs hela notisen

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.33.77.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Enterprise Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.