LYSKAN BUSINESS SCHOOL: Yrittäjyyskasvatuksen opintoja tarjolla lv. 2023-2024

Vaasan lyseon lukiossa voit suorittaa yrittäjyyden ja liiketalouden kursseja ja hankkia jo lukioaikana valmiuksia yrityksen perustamiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Samalla opit liike-elämässä ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja ja saat pohjan tuleviin opintoihin lukion jälkeen.

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin lukuvuosi alkaa syksyllä 2023 Start up -leirillä 4.-5.9.2023. Startup-leirillä ideoidaan unelmien liikeideaa yksin tai ryhmän kanssa. Samalla opitaan yrittäjälle tärkeitä tiimityötaitoja ja kuullaan yrittäjävierailta vinkkejä oman yrityksen perustamiseen. Leirillä tutustutaan myös kestävän liiketoiminnan perusteisiin ja kiertotalouden ja jakamistalouden periaatteisiin. Lisäksi tarkastellaan digitalisaation mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Start up -leiri toteutetaan NY 24h -leirin konseptilla. Leirin vetäjinä toimivat leiritutorit, jotka valmistelevat leirin ja oppivat projekti- ja henkilöstöjohtamisen taitoja. Osallistumisesta leirin ohjelmaan saa Yrittäjyyskasvatuksen perusteet (YRK 1) opintojakson suoritusmerkinnän ja taatusti iloisen mielen. Tutoroinnista saa Yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssin (YRK02) suoritusmerkinnän.

Vuosi yrittäjänä -kurssilla (YRK3) syvennetään yrittäjyyteen ja liiketoimintaan liittyviä tietoja ja taitoja perustamalla omalla pienellä pääomalla (10--100€) yksin tai kavereiden kanssa NY-yritys ja osallistumalla NY vuosi yrittäjänä -ohjelmaan, jonka aikana keksitään liikeidea ja harjoitetaan pienimuotoista liiketoimintaa valmistamalla ja markkinoimalla tuotteita sekä kisataan muita NY-yrityksiä vastaan aluekisassa. Kurssin aikana tehdään myös yritysvierailu ja tutustutaan alan opiskelumahdollisuuksiin korkeakouluissa. Vuosi yrittäjänä -kurssi alkaa kokoontumisella keskiviikkona 20.9. klo 14.15--15.15 luokassa K307. Vuosi yrittäjänä kurssille voi ilmoittautua Wilma-viestillä Mika Jokiaholle. 

Yritystieto-kurssilla (YH05) perehdytän yrityksen perustamisen teoriaan ja harjoitellaan liiketoimintasuunnitelman tekemistä. Kurssin aikana tehdään myös yritysvierailu ja tutustutaan alan opiskelumahdollisuuksiin korkeakouluissa. Kurssi on tarjolla 2. periodissa 7.palkilla. Kurssivalinnat opinto-ohjaajan kautta.

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen -kurssilla (YRK4) käsitellään yritystoiminnassa tärkeitä kaupallistamista, markkinoinnin merkitystä sekä käydään läpi onnistuneen myynnin edellytyksiä. Kurssi suoritetaan itsenäisenä suorituksena Teamsissa aikana.  Kurssin aikana osallistutaan myös yritysvierailulle ja tutustutaan alan opiskelumahdollisuuksiin korkeakouluissa. Ilmoittautumiset kurssille Wilma-viestillä Mika Jokiaholle.

Lisätietoja Lyskan Business Schoolin opinnoista: https://www.vaasa.fi/koulutus-ja-tyo/lukiot-ja-ammatillinen-koulutus/lukiot/vaasan-lyseon-lukio/yrittajyyskasvatus/

Suorittamalla yrittäjyyskasvatuksen opintoja voit hakea erillisväylän kautta opiskelemaan Vaasan ammattikorkeakaoulun VAMK:iin liiketaloutta, tietojenkäsittelyä ja Ineternational Business-opintoja lukion jälkeen. Lisätietoja erillisvalintakäyntännöstä ja ehdoista: https://www.vaasa.fi/uploads/2020/11/466559bb-suoravayla_vamk.pdf