ABI: mahdollisuus saada opinto-ohjausta, mikäli ei saa jatko-opiskelupaikkaa.

Hei Abi,

Uuden lukiolain mukaan lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu.

Mikäli siis et saa ensi lukuvuotena opiskelupaikkaa ja koet tarvitsevasi jatko-opinto-ohjausta, olet tervetullut Lyseoon.

Ota yhteyttä sähköpostitse 4.vuoden opiskelijoiden opinto-ohjaajaan. Yhteystiedot löydät Vaasan lyseon lukion kotisivuilta elokuusta lähtien.