LUKUVUOSI: KURSSIMUUTOKSET tuleviin jaksoihin

Kurssimuutokset tulee tehdä aina ennen edellisen jakson koeviikon alkua!

Mikäli sinulla on tarve tehdä muutoksia tuleviin jaksoihin, tulee ne aina tehdä viimeistään ennen edellisen jakson koeviikkoa. Koeviikolla tai uuden jakson alussa kurssimuutoksia ei enää tehdä.

Muistathan vielä, että opintojen tulee olla suunnitelmallisia ja että kurssimuutoksiin tulee aina olla pätevä syy.

- Opot