KURSSIN SUORITUS: SUORITTAMATTOMAT TEHTÄVÄT KURSSILLA

Mikäli opiskelijalla on kurssilla suorittamattomia tehtäviä, opiskelijan kurssinumeroa alennetaan P-merkinnän sijaan.
Puuttuvia osasuorituksia on mahdollisuus tehdä seuraavan jakson loppuun mennessä. Tällöin arvosanaa voidaan tarvittaessa nostaa.