KiVa-koulu toiminta Isolahden koulussa

KiVa-koulu toiminta Isolahden koulussa

Isolahden koulu on yksi Suomen n. 2500 KiVa-kouluista. KiVa Koulu�� on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Koulussamme KiVa-toimintaan kuuluu kiusaamisesta ja sen ennaltaehkäisemisestä oppitunteja 1. ja 4. vuosiluokalla, keskimäärin kerran kuussa. Välituntivalvojat pitävät keltaisia KiVa-huomioliivejä. KiVa-tiimi selvittää pitempiaikaisia kiusaamistapauksia.

KiVa-tiimi eli kiusaamista vastustava työryhmä koostuu kolmesta koulun opettajasta. Tiimin tehtävänä on puuttua toistuviin kiusaamistapauksiin koulussa, joihin oman opettajan tai muun aikuisen puuttuminen ei ole riittänyt, vaan kiusaaminen on siitä huolimatta jatkunut. Tiimi kokoontuu tarpeen mukaan luokanopettajan tai muun aikuisen kirjallisesta ilmoituksesta. Luokanopettaja tai muu koulun aikuinen on tiedottanut kiusaamisesta kotiin jo ennen kuin tapaus otetaan KiVa-tiimin käsittelyyn.

KiVa-tiimin jäsenet keskustelevat jokaisen kiusatun ja kiusaavan oppilaan kanssa erikseen tai yhdessä niin haluttaessa. Oppilaille painotetaan kiusaamisen vakavuutta ja samalla tehdään yhteinen sopimus sen lopettamisesta.

KiVa-tiimin käsittelemät kiusaamistapaukset ilmoitetaan jokaisen oppilaan huoltajille ja kaikki tapaukset kirjataan. Kiusaamisen loppumisesta pidetään huolta seurantakeskustelun avulla. Tavoitteena on saada kaikki kiusaaminen loppumaan Isolahden koulussa.

Isolahden koulussa lukuvuonna 2011–2012 oli tiimin ratkottavana 9 kiusaamistilannetta. Lukuvuonna 2012–2013 tapauksia oli 12.

Keskimäärin KiVa-tiimin selvittämistä tapauksista noin yksi tapaus lukuvuodessa aiheuttaa pidempiaikaisia toimia. KiVa-tiimi selvittää onnistuneesti vuosittain siis noin 90 % tapauksista.

www.kivakoulu.fi