Wilma käyttö Huutoniemen koulussa.

Wilma käyttö Huutoniemen koulussa.

Wilma on sähköinen yhteydenpitoväline koulun ja kodin välillä. Koulusta lähtevät tiedotteet tulevat pääsääntöisesti Wilman välityksellä. Huoltaja ilmoittaa lapsensa poissaolot Wilman välityksellä. Opettajat merkitsevät Wilmaan:

o oppilaan poissaolot, myöhästymiset
o oppilaan tekemättömät läksyt, unohtuneet koulutarvikkeet
o oppilaan saamat tukitoimet kuten tukiopetukset, samanaikaisopetus, erityisopetus
o kurinpidolliset toimenpiteet esim. tuntihäirinnät, luokasta poistamiset ja jälki-istunut
o muu palaute