Distans även vecka 43

VG och VSA jobbar på distans också vecka 43


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille