Använd ansiktsmask på rätt sätt

Information om hur ansiktsmasker används på rätt sätt hittar du på THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) sidor: thl.fi/sv.
Nedan ett sammandrag på det viktigaste.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille