Information om datorköp till nya studerande 2020

Alla studerande skall ha tillgång till en egen bärbar dator.

När vi förbereder oss inför de elektroniska skrivningarna är datorn ett allt viktigare verktyg vid varje lektion och i varje undervisningssituation. Datorn finns med på samma sätt som kurslitteratur, penal och fickräknare, och ibland kan kurslitteraturen vara enbart digital.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille