MATTE- MODDE- ENGELSKA OCH FINSKA KLINIK PERIOD 4

Under varje period ordnas extra stöd av våra ämneslärare efter skolan.Ta vara på möjligheten att komma med för att öva, repetera, fråga!.

I peroiod 4 har vi MATTE - ENGELSKA - FINSKA - MODDE KLINIK ENLIGT FÖLJANDE:

MATTE rum 321, tisdagar kl. 15.20

ENGELSKA rum 232, onsdagar kl. 15.15

FINSKA rum 233, torsdag, kl. 14.15

MODDE rum 319 kl. 14.15