Påsklov och annan info

Alla på VG tillönskas en Glad Påsk! Påsklovet infaller 10-13.4.2020.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille