Närvarokoll även i distansstudier

VG startar läsårets sista period, period 5, och betonar vikten av allas närvaro och delaktighet i alla kurser.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille